Ile może zająć komornik - Kredytech.pl

Przejdź do treści
Ile może zająć komornik – zmiany w prawie – 2016 r
Problem z komornikiem

komornik zmiany w prawie

Przykrą konsekwencją nieregularnych spłat zobowiązań finansowych lub unikania zwrotu należności może być windykacja a w konsekwencji postępowanie komornicze.
W obliczu otrzymania komorniczego nakazu zapłaty dłużnik staje przed koniecznością natychmiastowego uregulowania zadłużenia a jeśli nie jest to możliwe udostępnienia swojego majątku oraz dochodów na rzecz wierzyciela. Odbywa się to w trybie natychmiastowym lecz jest obwarowane przepisami ograniczającymi działalność komornika.
Realia są trudne lecz zwykle jest pewien czas, który komornik daje dłużnikowi na podjęcie stosownych działań. Jest to etap, w którym można dojść do porozumienia, ustalić raty, wyrazić chęć spłaty zobowiązania. Regularny kontakt z komornikiem oraz
porozumienie z wierzycielem a przede wszystkim wykazanie dobrej woli poprzez sumienne wpłacanie nawet niewielkich kwot może doprowadzić do uniknięcia działań terenowych i ochrony nieruchomości czy sprzętu. Są też sytuacje gdy podmiot, wobec którego
zobowiązany jest klient całkowicie odstępuje od procedury komorniczej. Warto więc przełamać obawy i nawiązać dialog.
Pierwszym, co czeka nierzetelnego dłużnika jest informacja o zajęciu konta oraz nadpłat z Urzędu Skarbowego, egzekucji z dochodów i świadczeń ZUS. Komornik zawiadamia również zakład pracy klienta, ZUS oraz bank właściwy dla rachunku osobistego.

Trzeba pamiętać, że zajęte nie mogą zostać świadczenia alimentacyjne, wynikające z nadzoru opieki społecznej stypendia.
Nie jest tak, że komornik może zająć wszystkie pieniądze, przeznaczone na życie dłużnika.
Ma obowiązek pozostawienia na koncie kwoty, pozwalającej na przeżycie. Jest to określone limitami prawnymi, które co roku są aktualizowane. Warto jest więc być na bieżąco z informacjami i wnikliwie kontrolować procedury wykonawcy.
Zajęcia z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło
Głównym kryterium przy zajmowaniu dochodów z tytułu umowy o pracę jest rodzaj umowy obowiązującej dłużnika.
Gdy chodzi o umowę zlecenie lub o dzieło a dochód uzyskiwany z nich nie jest jedynym i stałym źródłem utrzymania, komornik ma prawo do całości sumy. Jeśli dłużnik wykaże wierzycielowi, że na stałe i przez dłuższy czas pracuje dla jednego pracodawcy, będzie
go obowiązywać procedura jak przy umowie o pracę. Oczywiście należy bezzwłocznie, po otrzymaniu nakazu komorniczego takie informacje przedstawić pisemnie.
W przypadku umowy o pracę zasady są równie klarowne. Komornik ma prawo do 50% dochodów z tytułu pensji. Dla dłużników alimentacyjnych ten próg wynosi 60%.
Zastrzeżeniem jest, że na koncie zobowiązanego klienta musi miesięcznie pozostać min. 1850 zł brutto, co netto wynosi 1335.69 zł.
W przypadku gdy spłacający jest zatrudniony na część etatu, kwota zostaje proporcjonalnie zmniejszona.
Rzetelne poinformowanie komornika o sytuacji i rodzaju umowy jest koniecznością.
Zajęcie renty i emerytury.
Pod koniec lutego bieżącego roku, zgodnie z wytycznymi ZUS, najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 882.56 zł a najniższa ta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 676.75 zł.  Takie kwoty mają obowiązywać
obywateli Polski do końca lutego 2017 roku. Jeśli zachodzi potrzeba zajęcia komorniczego dłużnik musi być świadomy, że komornik nie może zabrać więcej niż 50% najniższego świadczenia. Jeśli chodzi o kwoty wyższe od wyżej wymienionych standardem jest
zajęcie 25% dochodu z tytułu renty czy emerytury.
Zajęcie konta bankowego.

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory procedurami, suma środków zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika była chroniona limitami.  W praktyce oznaczało to, że niezależnie od liczby posiadanych kont bankowych, wolna od zajęcia kwota obejmowała
trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Był i do września tego roku jest to limit określany wysokością aktualizowaną co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Warto więc co 30 dni sprawdzać aktualne wartości tej kwoty.
Każdy wpływ do wysokości ustalonej procedurą jest chroniony od zajęcia, wszystkie wyższe – przechodzą na rzecz komornika.
Krajowa Rada Komornicza w celu ochrony interesów wierzycieli przeforsowała jednak nowelizację obowiązujących przepisów i od września tego roku mają one ulec znacznej zmianie.
Przede wszystkim prawie niemożliwym staje się wyznaczenie minimum ochrony konsumenta gdy prowadzi on kilka rachunków bankowych, korzysta z lokat oraz wpływów z różnych źródeł. Egzekwowanie należnych komornikowi pieniędzy jest sprawą indywidualną i wg KRK powinno być znacznie uproszczone by nie dochodziło do nadużyć czy zaniedbań.
Jednoznaczny przepis ma obowiązywać w formie 75 procentowego zajęcia a określenie kwoty wolnej od komorniczych procedur ma być aktualizowane w systemie miesięcznym. Do końca 2016 roku będzie to kwota 1387.50 czyli 75% płacy minimalnej.
Zmiany w procedurach komorniczych
Od września tego roku, wiele kwestii związanych z zajęciem komorniczym ma być zmienione. Obowiązkiem wierzyciela do tej pory było wyznaczenie sposobu prowadzonej egzekucji w najdogodniejszy dla obu stron sposób. Nowelizacja głosi, że od września decydentem w sprawie zostanie komornik. To on będzie mógł wybrać sposób w jaki ściągnie należność od nierzetelnego dłużnika, na podstawie oświadczenia o stanie majątkowym, złożonym przez zadłużonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za unikanie obowiązku bądź fałszywych doniesień o stanie finansowym. Jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie wystosować wykazu środków pokrywających należność, wierzyciel będzie mógł zlecić komornikowi ustalenie majątku.
Komorniczy nakaz zapłaty to ostateczność działań windykacyjnych. Jeśli do niego dojdzie, warto znać zakres działalności komornika i pilnować obowiązujących procedur. Nie jest to jednak ostateczność. Gdy pojawia się możliwość uregulowania choć części zobowiązania, warto na drodze porozumienia opracować plan wyjścia z tej przykrej sytuacji. Jeśli w odpowiednim czasie dłużnik podejmie rozmowę z wierzycielem i komornikiem, może dojść do umorzenia części kosztów i zawarcia ugody a po czasie całkowitej spłaty. Zajęcie mienia nieruchomego to ostateczność wobec osób, które nie chcą bądź nie mogą porozumieć się z pożyczkodawcą.
Opiniujemy i promujemy:
    Banknot pożyczka    credit.pl pożyczka     Ekspres kasa     Extra portfel     Ferratum bank     Filarum pożyczka     Incredit pożyczka     Kredito24 pożyczka     Lendon pożyczka     Łatwy kredyt    Monedo now pożyczka    Net Credit pożyczka    Ofin pożyczka     Panda money pożyczka     Pożyczko daj   Pożyczka plus     Pożyczkomat    Provident    Smart pożyczka     Soho Credit pożyczka     Super grosz pożyczka     Super credit pożyczka     Szybka gotówka     Szybka moneta     Tani kredyt     VIA SMS kredyt     Visset pożyczka     Vivus pożyczka     Wonga pożyczkaAlfa kredyt
Kontakt            Regulamin            Słownik            O nas            Promocje            Informacje           Mapa witryny


Wróć do spisu treści