Gdzie złożyć skargę na instytucję finansową - Kredytech.pl

Przejdź do treści
Skarga na instytucje finansową

Przeciętny konsument na co dzień korzysta z usług wielu instytucji finansowych – banków, parabanków czy skoków. Zdarza się, że korzystając z konkretnego produktu bądź dokonując sprawdzenia usług dostrzega nieprawidłowości czy nadużycia. Trzeba zdawać sobie sprawę, że każda oferta czy procedura instytucji finansowej musi być zgodna z prawem i istniejącymi przepisami. W przypadku zaistnienia wątpliwej sytuacji lub wykrycia działań niezgodnych z obowiązująca normą, klient ma prawo złożyć reklamację. Niewiele  osób wie, że bank czy parabank powinien odnieść się do zażalenia w ciągu trzydziestu dni, jeśli ten termin zostanie przekroczony, instytucja ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia. Drogę do rozwiązania problemu warto zacząć od wysłania pisma, bądź zgłoszenia faktu nierzetelności droga telefoniczną lub osobiście. Uruchamiana wtedy jest tzw. linia porozumienia – pomaga w tym mediator lub rzecznik. Jeśli mediacje okażą się nieskuteczne, można a nawet trzeba skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów. Skarga może zostać wniesiona również do Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich.

KNF jest narzędziem opieki i nadzoru nad sektorem finansowym. Chroni interesy polskich konsumentów poprzez monitorowanie działań banków, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego czy emerytalnego. Jeśli instytucja finansowa działa nieprawidłowo lub konsument wykaże błędy informacyjne bądź nadużycia wobec klientów, KNF może wystąpić z interwencją lub stworzyć opcje polubownego rozstrzygnięcia sporu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podmiotem reagującym w kwestiach naruszenia praw konsumenta. Warto zwrócić się do tej formacji o poradę lub wskazanie sposobu działań w indywidualnych kwestiach.
Są sytuacje, które wymagają mocniejszego odniesienia. W problemach krytycznych, bądź wtedy gdy strona uchyla się od wyjaśnień pozostaje droga sądowa. Pierwszym etapem jest sąd polubowny.
To wyjście daje możliwość załagodzenia sprawy oraz złożenia wyjaśnień przez obie strony w obliczu prawa.

W obecnych czasach coraz więcej osób poszkodowanych przez te samą instytucję, łączy siły w tzw. pozwach zbiorowych. Maja one na celu uzyskanie wyjaśnienia bądź odszkodowania w sprawie dotyczącej minimum dziesięciu konsumentów. Przedmiot sporu musi być w tym przypadku identyczny a klienci instytucji finansowej działać w takim samym celu. Powód stosowania pozwów zbiorowych w sektorze finansowym to najczęściej nieprawidłowości w zapisach umów kredytowych czy ubezpieczeniowych.
W przypadku, gdy w ramach konkretnego powodu, zbierze się dostatecznie duża grupa osób, obowiązuje z góry ustalone postępowanie. Niezadowoleni klienci pozywający instytucje finansową powinny spośród siebie wybrać reprezentanta oraz zatrudnić adwokata. Reprezentant będzie mógł występować do sądu w imieniu całej grupy poszkodowanych. Warto pamiętać, że należy szczegółowo określić przedmiot sporu oraz zakres roszczeń. Gdy zostanie złożony pozew do sądu okręgowego oraz ustalona grupa inicjatywna – czyli krąg poszkodowanych wnoszących sprawę, instytucja sądowa przyjmuje pozew.
W sporach grupowych istotne jest to, że po przyjęciu pozwu przez sąd, jest pewien czas by nagłośnić sprawę tak, by do pozwu dołączyły inne osoby związane z konkretną instytucją finansową i posiadające takie same roszczenia wobec niej.
Ostatnim etapem jest proces sądowy, który polega na rozpatrzeniu pozwu oraz przedstawieniu argumentów przez obie strony. Ten czas daje możliwość powołania biegłych, przedstawienia stosownej dokumentacji, analiz czy ekspertyz. Jeśli sprawa zakończy się pozytywnie dla osób poszkodowanych mogą one liczyć na odszkodowanie, które dzielone jest po równo na każdą osobę z grupy.
Warto znać swoje prawa i wiedzieć, że umowa z bankiem czy choćby telekomunikacyjna powiina być zweryfikowana prawnie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń norm i standardów obowiązujących instytucje finansowe, można a nawet trzeba dochodzić swoich praw, żądać usunięcia nieprawnych zapisów oraz odszkodowania w razie poniesionych kosztów. Polskie prawo chroni konsumenta pod warunkiem, że on chroni siebie. Trzeba czytać umowy przed podpisaniem, śledzić zmiany w prawie finansowym oraz wymagać od instytucji ich respektowania. Częstym problemem są niejasne lub błędne zapisy w umowach kredytowych, klauzule, które nie maja prawa bytu lub nie uległy zmianie przy ewoluowaniu przepisów. Przy podejmowaniu decyzji obciążającej klienta kosztami, należy skonsultować się z prawnikiem lub niezależnym doradcą finansowym, który pomoże zrozumieć „dopiski małym drukiem” a w razie niejasności, w obraniu właściwej drogi i skorzystaniu z produktów instytucji, która w rzetelny i jasny sposób nawiąże relację finansową z konsumentem.
Opiniujemy i promujemy:
    Banknot pożyczka    credit.pl pożyczka     Ekspres kasa     Extra portfel     Ferratum bank     Filarum pożyczka     Incredit pożyczka     Kredito24 pożyczka     Lendon pożyczka     Łatwy kredyt    Monedo now pożyczka    Net Credit pożyczka    Ofin pożyczka     Panda money pożyczka     Pożyczko daj   Pożyczka plus     Pożyczkomat    Provident    Smart pożyczka     Soho Credit pożyczka     Super grosz pożyczka     Super credit pożyczka     Szybka gotówka     Szybka moneta     Tani kredyt     VIA SMS kredyt     Visset pożyczka     Vivus pożyczka     Wonga pożyczkaAlfa kredyt
Kontakt            Regulamin            Słownik            O nas            Promocje            Informacje           Mapa witryny


Wróć do spisu treści